Site icon Simons Siivouspalvelut

Laatu sisältyy hintaan

Mottomme on ”Laatu sisältyy hintaan”

Intohimo siivouksen laatuun yhdistää työntekijöitämme ja juuri intohimo on tärkein kriteeri parhaiden työntekijöiden rekrytoinnissa. Kuka tahansa oppii siivoamaan, mutta vain harvalle se on intohimon kohde.
Tarkkaan suunniteltu siivouspalveluprosessi ja laadunvalvonta takaavat tasaisen laadun. Toimeksiannon sisältö on pohjana työntekijöiden koulutukselle ja varmistamme että työ tehdään alusta loppuun saakka.
Asiakaspalautteeseen ja omiin kokemuksiin pohjautuva virheistä oppiminen, juurisyiden selvittäminen ja laatujärjestelmän jatkuva kehittäminen takaavat sen, että laatu paranee myös jatkossa.

PDCA-menetelmä ja siivouksen laatutavoitteet

Jotta varmistamme laadun ja toiminnan jatkuvan kehittämisen, käytämme ns. PDCA-mallia (Plan, Do, Check, Act).
Plan: Suunnittelemme tehtävät etukäteen. Tämä konkretisoituu mm. siivoussuunnitelmien tekemisellä yhdessä asiakkaan kanssa
Do: Suoritamme siivouspalvelun, noudattaen aiemmin sovittua suunnitelmaa ja palveluprosessia
Check: Seuraamme palvelun laatua ja prosessin tehokkuutta. Tämä tapahtuu esimerkiksi asiakaspalautteen ja työntekijäpalautteen keräämisellä.
Act: Kun huomaamme puutteita, korjaamme ne.

Asiakaskohtaiset laatutavoitteet sovitaan asiakkaan kanssa palvelukuvauksessa. Niissä tyypillisesti sovitaan mitä laatuvaatimuksia on ja miten niitä mitataan. Asiakastyytyväisyystavoitteemme on saavuttaa 4.9 / 5.0.

 

Exit mobile version