Site icon Simons Siivouspalvelut

Kestävä kehitys ja ympäristön huomioiminen

Ekologinen kehitys on erittäin tärkeä osa siivoustoimintaamme. Siivousvälineiden ja -aineiden hankinnassa ja valinnassa huomioimme erityisesti niiden ekologisuuden ja ympäristövaikutukset sekä suosimme biohajoavien materiaalien käyttö tai esim. uudelleen prosessoiduista materiaaleista valmistetut välineet. Ylläpitosiivouksessa käytetään mikrokuitutekstiilejä sekä mahdollisimman mietoja puhdistusaineliuoksia. Puhdistusaineita annosteltaessa noudatetaan tarkasti käyttöohjetta. Käytössämme olevat siivousvälineet ovat kestäviä eikä niistä synny ylimääräistä jätettä. Jätteiden lajittelu on meille myös tärkeää ja sitä aina tarpeen mukaan suositellaan myös meidän asiakkaille. Energiankulutusta pyritään minimoimaan aina mahdollisuuksien mukaisesti mm. pidetään huolta siitä, ettei siivouksen aikana/jälkeen valo jäisi päälle syyttä ja aina kun on mahdollista suositaan sähköisten kuittien käyttöä. Työntekijöiden aikataulut sekä työtavat pyritään suunnittelemaan myös ympäristöystävällisesti mm. niin, että vältytään turhista autolla ajoista ja pitkistä matkoista. Työntekijäämme liikkuvat useimmiten busseilla ja/tai sähköpotkulaudoilla.

Sosiaalinen kehitys toteutuu työntekijöiden tasa-arvon ja monikansallisuuden kautta. Huomioimme erityisesti maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden erityistarpeet, jotta he pystyvät itse ja perheineen integroitumaan ja toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Erityisesti tasa-arvoa korostetaan kaikessa toiminnassa, riippumatta taustoista, uskonnosta jne. Näitä asioita käydään erityisesti läpi uusien työntekijöiden koulutusohjelmassa. Jokainen uusi työntekijä aloittaa aina yksilöllisesti suunnitellulla ja kattavalla perehdytyksellä työtehtäviin, jonka aikana työntekijä tutustuu tehtävien lisäksi myös työpaikan kulttuurimme. Työkuvauksen mukaan kaikille työntekijöille järjestetään myös täydentävää koulutusta (työturvallisuuskortti, hygieniapassi, kursseja COVIDin vaikutuksista työhön ja työtapoihin jne.).

Taloudellinen kestävyys on liiketoiminnan kulmakivi. Vaikka kilpailu markkinoilla vaatii usein agressiivista hinnoittelua, pyrimme tarjousprosessissa tuomaan esille hinta/laatusuhdetta. Aina emme ole halvin vaihtoehto, mutta pyrimme aina olemaan hinta/laatusuhteeltaan ylivoimainen. Näin pidämme toiminnan kannattavana ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme ja työntekijöillemme pitkäaikaista hyötyä ja lisäarvoa. Myös asiakkaat arvostavat laatua ja luotettavaa palvelua.

Exit mobile version