Jotta varmistamme laadun ja toiminnan jatkuvan kehittämisen, käytämme ns. PDCA-mallia (Plan, Do, Check, Act).

  • Plan: Suunnittelemme tehtävät etukäteen. Tämä konkretisoituu mm. siivoussuunnitelmien tekemisellä yhdessä asiakkaan kanssa
  • Do: Suoritamme siivouspalvelun, noudattaen aiemmin sovittua suunnitelmaa ja palveluprosessia
  • Check: Seuraamme palvelun laatua ja prosessin tehokkuutta. Tämä tapahtuu esimerkiksi asiakaspalautteen ja työntekijäpalautteen keräämisellä.
  • Act: Kun huomaamme puutteita, korjaamme ne.

Asiakaskohtaiset laatutavoitteet sovitaan asiakkaan kanssa palvelukuvauksessa. Niissä tyypillisesti sovitaan mitä laatuvaatimuksia on ja miten niitä mitataan. Asiakastyytyväisyystavoitteemme on saavuttaa 4.9 / 5.0.

Simons Siivouspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn reaaliaikaisiin tuloksiin voit tutustua tästä.